Opieka nad osobami starszymi

Na stronie http://laxocare.pl/ widnieje oferta LAXO Care. Firma podejmuje współpracę z wykwalifikowanymi opiekunkami, organizując opieką dla osób w podeszłym wieku, niedołężnych, a także niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że Firma znana jest z tego, że utożsamia się ze swoimi pracownikami, wyraża zadowolenie z efektów ich pracy. Opiekunki mają do dyspozycji kompleksową pomoc i wsparcie ze strony pracodawcy. Panie, które podpisują umowę z LAXO Care, wyróżniają się tym, że obowiązki wypełniają z zaangażowaniem i oddaniem.