Finansowanie zewnętrzne

Poznań Film Commission w ramach swojej działalności skupia się również na administrowaniu Regionalnym Funduszem Filmowym. Działalność tego podmiotu pozwala na finansowanie zewnętrzne produkcji filmowych, mających miejsce na terenie Poznania lub jego Metropolii. W celu poznania szczegółowych zasad i warunków nawiązania finansowej współpracy, należy skontaktować się z PFC. Uzyskanie finansowania otwiera szerokie możliwości dla filmowców, którzy w Poznaniu znajdą idealne warunki dla realizacji swych projektów.